ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Sonuçlar Yükseköğretim Kurumu tarafından Üniversitemizle paylaşıldığında ön kayıt ekranı açılacak olup SMS ile kazanan öğrencilerimize bilgilendirme yapılacaktır.

Aşağıdaki açıklamalar YKS Ek ile yerleşen adayları kapsamaktadır.


KAYIT TARİHLERİ
- Üniversitemizde Kesin Kayıt tarihleri 5 Ekim –  9 Ekim 2020 
- E-Devlet Kesin Kayıt tarihleri 5 Ekim –7 Ekim 2020 Saat 23:59

UYARI
18 yaşından küçük olan öğrenciler anne ya da babası ile beraber kayda gelmelidir.
Yaşı küçük öğrenciler için öğrenci olmadan da öğrencinin nüfus cüzdanı aslı ya da fotokopisi ile anne veya baba tarafından  kayıt yaptırılabilecektir.
18 yaşından büyük olan öğrenciler ise mutlaka kendisi gelmeli veya noterden vekalet verdiği kişiyi yönlendirmelidir.
Vekalet teyidi alındığında aslı daha sonra alınmak koşulu ile vekalet fotokopisi ile işlem yapılabilecektir.
Öğrenci olmadan anne ya da baba kayıt yapamayacaktır. 
  
LİSE MEZUNİYET DURUMU
Mezuniyet durumunuz, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mezuniyet doğrulama ekranından 2008 ve öncesinde liseden mezun olduğunuzdan veya henüz liseden mezun olamadığınızdan doğrulanamamıştır. Bu nedenle kesin kaydınızı Üniversitemize gelerek tamamlamanız gerekmektedir. E- kayıt yapamazsınız.

Kayıt sırasında 2008 ve öncesi mezun olan öğrenciler için gerekli belge:
Lise Diploması Aslı  (kayıp ise kayıp belgesi aslı) ve Nüfus Cüzdanının Aslı(Kontrol edilerek geri iade edilecektir.)

Henüz liseden mezun olamayan öğrenciler için gerekli belge:
Liseden Mezun Olamadığına İlişkin Belge ve Nüfus Cüzdanının Aslı (Kontrol edilerek geri iade edilecektir.)
Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
NOT: Ayrıca başka bir yükseköğretim kurumunda okuduğu için Lise Diploması başka bir yükseköğretim kurumunda olan öğrenciler, halen kayıtlı olduğu üniversitesinden onaylı lise diploması fotokopisi ve öğrenci belgesi (e devlet olabilir) getirmelidir.

ÜCRET HAKKINDA
Üniversitemizi Tam Burslu olarak kazanmışsanız ücret ödemenize gerek yoktur.
Eğer Üniversitemizi Ücretli  - % 25 İndirimli - %50 İndirimli olarak kazanmışsanız ödemenizi ön kayıt ekranı - ücret bilgileri-ödeme menüsünde anlatıldığı şekilde gerçekleştirilebilirsiniz.
    
BAŞKA BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDAN MEZUN AŞAMASINDA OLUP STAJ, BÜTÜNLEME VEYA TEK DERS SINAVINA GİRECEK ADAYLAR;
Kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin YKS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. Ön lisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

ASKERLİK İŞLEMLERİ
2020-YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir. (ÖSYM Kılavuzu 4.2/syf 7-8)

 
ÖZEL KOŞUL İSTEYEN PROGRAMLARIMIZ İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
 
SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ Ön Lisans Programı
1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair
rapor almaları gerekmektedir.
- Yetkilendirilmiş hastaneler için Tıklayınız
- Diğer hastanelerden alınan raporlar kabul edilmeyecektir.
2) Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
3) Kız öğrenciler için 160 cm-180 cm arası boya sahip olmalıdır.
4) Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmalıdır.
5) Kız ve erkek öğrencilerin kilosu boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla
veya 15 noksan olmalıdır.
6) Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamalıdır.

HAVACILIK YÖNETİMİ Lisans Programı ve SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ / UÇUŞ HAREKAT YÖNETİCİLİĞİ Ön Lisans
1) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam
teşekküllü bir hastaneden (özel veya devlet) son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak.
- Raporda işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs belirtilmelidir.
- Raporun üzerinde “Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu
bulunmamaktadır.” ifadesi bulunmalıdır.
2) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.


UÇAK BAKIM ve ONARIM Lisans Programı ve UÇAK TEKNOLOJİSİ Ön Lisans
Programı
1) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam
teşekküllü bir hastaneden (özel veya devlet) son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak.
- Raporda renk körlüğü, görme kaybı/eksikliği, işitme kaybı/eksikliği vs belirtilmelidir.
- Raporun üzerinde “Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu
bulunmamaktadır.” ifadesi bulunmalıdır.
2) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.


YKS SONUÇLARINA GÖRE KAYIT HAKKI KAZANILDIĞI BİLDİRİLEN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA HANGİ DURUMLARDA KAYIT YAPTIRILAMAZ?
Merkezî yerleştirme işlemi ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayın kaydını yaptırabilmesi, ilgili yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşulları taşımasına bağlıdır. Adayın internet ortamında bir programı kazandığının yazılmış olması bu adaya, ilgili programın öngördüğü diğer koşulları taşımadan kayıt yaptırma hakkı vermez. Yükseköğretim programlarının koşulları arasında yer alan veya almadığı halde yükseköğretim kurumları tarafından programa kayıt için meslekle ilgili kanun veya yönetmeliklerde dikkate alınarak tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu istenmesi ve ilgili yükseköğretim kurumu tarafından öğrencinin kaydının gerekli sağlık raporunu karşılayamadığı için yapılamadığının yazılı olarak beyan edilmesi üzerine, sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama, güvenlik ve/veya arşiv soruşturmasının olumsuzluğu ile intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrencilerin durumlarının ÖSYM Başkanlığınca aşağıdaki şekilde değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (BURSLU programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler. 15 günlük sürenin hesaplanmasında bu kılavuzda belirtilen kayıt tarihlerinin bitiminden sonraki ilk mesai günü dikkate alınır. Adayın dilekçesinde aşağıdaki seçeneklerden birini açıkça belirtmesi gerekmektedir.  (ÖSYM Kılavuz 4.3/ syf 8)