Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - oidb@gelisim.edu.tr

YKS EK KAYIT İŞLEMLERİ

gelişim üniversitesi
  1.   Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
  2. İçerik


YKS EK KAYIT İŞLEMLERİ


YKS EK sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 27 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde Açık Öğretim Liseleri öğrencilerinden bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adayların ise mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Ocak 2024 Çarşamba günü mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde, asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
 
Tercihler Sonrasında Yerleştirme Sonuçları Yükseköğretim Kurumu tarafından Üniversitemizle paylaşıldığında ön kayıt ekranı açılacak olup SMS ile kazanan öğrencilerimize bilgilendirme yapılacaktır.

Aşağıdaki açıklamalar YKS ile yerleşen adayları kapsamaktadır.

KAYIT TARİHLERİ
- Üniversitemizde Kesin Kayıt tarihleri 27 Eylül-3 Ekim 2023
- E-Devlet Kesin Kayıt tarihleri 27-29 Eylül 2023

Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar ve liseden 2008 öncesi mezun olan veya mezun olamayan adaylar gibi) dâhil edilmeyecektir. Sağlık raporu vb. istenen programlara yerleşen ve liseden 2008 öncesi mezun olan veya mezun olmayan öğrencilerin 27 Eylül -3 Ekim 2023 tarihleri arasında istenen belgeler ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.


E-kayda uygun her aday kaydını ödeme işlemini tamamlamasının ardından e-kayıt ile yapması gerekmektedir. Bu nedenle bu adayların e-devlet şifresi alması gerekmektedir.   
UYARI
18 yaşından küçük olan öğrenciler anne ya da babası ile beraber kayda gelmelidir.
Yaşı küçük öğrenciler için öğrenci olmadan da öğrencinin nüfus cüzdanı aslı ya da fotokopisi ile anne veya baba tarafından  kayıt yaptırılabilecektir.
18 yaşından büyük olan öğrenciler ise mutlaka kendisi gelmeli veya noterden vekalet verdiği kişiyi yönlendirmelidir.
Vekalet teyidi alındığında aslı daha sonra alınmak koşulu ile vekalet fotokopisi ile işlem yapılabilecektir.
Öğrenci olmadan anne ya da baba kayıt yapamayacaktır. 
  
LİSE MEZUNİYET DURUMU

Mezuniyet durumu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mezuniyet doğrulama ekranından 2008 ve öncesinde liseden mezun olduğundan veya henüz liseden mezun olamadığından doğrulanamayan adaylar kesin kaydını Üniversitemize gelerek tamamlamalıdır. E- kayıt yapamayacaktır.

Kayıt sırasında 2008 ve öncesi mezun olan öğrenciler için gerekli belge:
Lise Diploması Aslı  (kayıp ise kayıp belgesi aslı) ve Nüfus Cüzdanının Aslı (Kontrol edilerek geri iade edilecektir.)

Henüz liseden mezun olamayan öğrenciler için gerekli belge:
Liseden Mezun Olamadığına İlişkin Belge ve Nüfus Cüzdanının Aslı (Kontrol edilerek geri iade edilecektir.)
Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde Açık Öğretim Liseleri öğrencilerinden bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adayların ise mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Ocak 2024 Çarşamba günü mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde, asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.


NOT: Ayrıca başka bir yükseköğretim kurumunda okuduğu için Lise Diploması başka bir yükseköğretim kurumunda olan öğrenciler, halen kayıtlı olduğu üniversitesinden onaylı lise diploması fotokopisi ve öğrenci belgesi (e devlet olabilir) getirmelidir.


ÜCRET HAKKINDA

Üniversitemizi Tam Burslu olarak kazanmışsanız ücret ödemenize gerek yoktur.
Eğer Üniversitemizi Ücretli  - % 25 İndirimli - %50 İndirimli olarak kazanmışsanız ödemenizi ön kayıt ekranı - ücret bilgileri-ödeme menüsünde anlatıldığı şekilde gerçekleştirilebilirsiniz.
    
BAŞKA BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDAN MEZUN AŞAMASINDA OLUP STAJ, BÜTÜNLEME VEYA TEK DERS SINAVINA GİRECEK ADAYLAR;
Kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin YKS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarında, ön lisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2023 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde Açık Öğretim Liseleri öğrencilerinden bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adayların ise mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Ocak 2024 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde, asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
 
ASKERLİK İŞLEMLERİ

2023-YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir. (ÖSYM Kılavuzu 4.2/syf.10).
 
ÖZEL KOŞUL İSTEYEN PROGRAMLARIMIZ İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (ön lisans) eğitimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:
1) Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
 2) Bayanlar için 160 cm-180 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak).
3) Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak). 4) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezlerinde yapılan muayene sonucunda uçuşa elverişli olduğuna dair sağlık raporu almak.
5) Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak.
- Yetkilendirilmiş hastaneler için Tıklayınız. Diğer hastanelerden alınan raporlar kabul edilmemektedir.
 
HAVACILIK YÖNETİMİ (lisans) ile SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ (ön lisans) mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:
1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).
 
UÇUŞ HAREKAT YÖNETİCİLİĞİ (ön lisans) mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:
1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezlerinde yapılan muayene sonucunda, uçuş harekât uzmanı görevlerini yerine getirmeye engel teşkil edebilecek herhangi bir fiziksel ya da akli hastalığa sahip olmadığını, merkezi sinir sisteminin normal olduğunu, gözlüklü ya da gözlüksüz en az 6/9 görme keskinliğine sahip olduğunu, yeterli işitme kapasitesine sahip olduğunu, kulak, burun ve boğaz fonksiyonlarının normal olduğunu belgeleyen sağlık kaydına sahip olmak.
- Yetkilendirilmiş hastaneler için Tıklayınız. Diğer hastanelerden alınan raporlar kabul edilmemektedir.
 
 
HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ (lisans/ UÇAK BAKIM VE ONARIM (lisans) ile UÇAK TEKNOLOJİSİ (ön lisans) eğitimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:
1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).
 
4.3. YKS EK SONUÇLARINA GÖRE KAYIT HAKKI KAZANILDIĞI BİLDİRİLEN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA HANGİ DURUMLARDA KAYIT YAPTIRILAMAZ?
Merkezî yerleştirme işlemi ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayın kaydını yaptırabilmesi, ilgili yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşulları taşımasına bağlıdır. Adayın internet ortamında bir programı kazandığının yazılmış olması bu adaya, ilgili programın öngördüğü diğer koşulları taşımadan kayıt yaptırma hakkı vermez. Yükseköğretim programlarının koşulları arasında yer alan veya almadığı halde yükseköğretim kurumları tarafından programa kayıt için meslekle ilgili kanun veya yönetmeliklerde dikkate alınarak tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu istenmesi ve ilgili yükseköğretim kurumu tarafından öğrencinin kaydının gerekli sağlık raporunu karşılayamadığı için yapılamadığının yazılı olarak beyan edilmesi üzerine, sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama, güvenlik ve/veya arşiv soruşturmasının olumsuzluğu ile intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrencilerin durumları ÖSYM Başkanlığınca aşağıdaki şekilde değerlendirilecektir. Yukarıda belirtilen sebeplerle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrencilerin kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 30 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurmaları gerekmektedir. 30 günlük sürenin hesaplanmasında bu kılavuzda belirtilen kayıt tarihlerinin bitiminden sonraki ilk mesai günü dikkate alınacaktır. İlgili adayların dilekçelerinde aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek bu doğrultuda talepte bulunması gerekmektedir. Dilekçesinde aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini açıkça belirtmeyen adayların talepleri, değerlendirmeye alınmayacaktır. (ÖSYM Kılavuz 4.3/ syf. 11)