Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Hizmetlerimiz
 1.   Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 2. İçerik


Hizmetlerimiz
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
GÖREV TANIMLARI
 
 
 • Öğrencilerin istedikleri Not Döküm Belgesi, Öğrenci Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, Ders İçeriği vb. belgeleri temin etmek.
 • Öğrencilerin öğrencilik durumlarını ilgilendiren herhangi bir kurumdan talep edilen belgelerin temini.
 • Öğretim Üyeleri tarafından akademik takvimde belirtilen süre içinde teslim edilen sınav evraklarının eksiksiz alımı ve not ilanının yapılması.
 • Sınav itiraz dilekçelerinin kabulü, değerlendirilme sürecinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması (notların askıya alınma işlemi)
 • Sınav evraklarının arşivlenmesi, 2 yıl saklanması ve akabinde imha işleminin gerçekleştirilmesi.
 • Mazeret sınavlarının bölümler tarafından belirlenmesinin ardından ilgili ders notlarının askıya alınması.
 • Öğrencilerin ders kayıt döneminde yaşamış oldukları sistemsel zorlukları ilgili mercilere ileterek çözümlemek. Ders kayıt onaylarının yapılması için öğrencileri yönlendirmek.
 • Öğrenci kartları ve İETT kartlarının dağıtımı kayıp ya da benzeri işlemlerde süreci yürütmek.
 • Öğrencilerin bölümler tarafından gerçekleştirilen intibak ve muafiyet işlemlerinin sisteme işlenmesi.
 • Yatay/Dikey geçişlerde süreci yürütmek (Kayıt, intibak, muafiyet, ders kayıt….)
 • Yatay/Dikey geçiş öğrencilerinin muafiyet talep ve itirazlarının dekanlığına /müdürlüğüne başvurusunu yapmasının ardından YK kararı ile sisteme işlenmesi 
 • ÇAP öğrencilerinin muafiyet işlemleri için dekanlığına /müdürlüğüne başvurusunu yapmasının ardından YK kararı ile sisteme işlenmesi  ve ders kayıt işlemleri ile ÇAP sürecinin mevzuata uygunluğunun kontrolü.
 • Öğrencilerin tüm staj süreçlerinin yönetimi ve ilgili belgelerinin temini.
 • Tek ders ve not yükseltme sınavlarının sisteme işlenmesi ve ilanı.
 • Yaz okulu sürecinin yönetimi (ders kayıt, kayıt, sınav, vb. gibi).
 • Yabancı Uyruklu öğrencilerin tüm işlemlerinin yönetimi.
 • Müfredatların sisteme tanımlanması ve kontrolü.
 • Öğrenci dosyalarının arşivlenmesi ve evrak takiplerinin yapılması.
 • Öğrencilerin geçici mezuniyet ve diploma işlemlerinin yürütülmesi.
 • Öğrencilerin kurumsal mail adresimize ilettiği soruların cevaplanması ve yönlendirilmesi.
 • Öğrencilerin eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunları çözmek veya çözülecek birime yönlendirmek.
 • Kontenjanların belirlenmesi ve Yönetime onay işlemi için sunulması  ve YÖK veri tabanına işlenmesi (ÖSYM Genel, Yatay/Dikey geçiş  Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanlar)
 • YÖK tarafından YÖKSİS üzerinden yapılan tüm duyuruların takibi ve yönetim süreci.
 • Öğrenci Disiplin İşlemleri, kontrolü ve sisteme işlenmesi.
 • Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yapılması.
 • Öğrencilerin kayıt silme ve kayıt dondurma işlemlerinin yapılması.
 • YÖK denetimine hazırlık sürecinin öğrenci işleri ayağını yürütmek.