ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

STAJ BELGELERİNİ TESLİM EDERKEN UYULACAK ESASLAR

 
1. STAJ FORMLARI BİLGİSAYAR ORTAMINDA ve ÜÇ NÜSHA OLARAK DOLDURULACAKTIR.

2. ÖĞRENCİ İŞLERİNE ONAYLATILACAK  ÜÇ NÜSHA FORMDA MUTLAKA BÖLÜM VEYA PROGRAM  BAŞKANININ ISLAK İMZASI BULUNMALIDIR.
 

3. FORMLAR ÖĞRENCİ İŞLERİNE TESLİM EDİLİRKEN BİR ADET NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ FORMA EKLENMELİDİR.

4. FORMLARIN STAJ BAŞLAMA TARİHİNDEN EN GEÇ YEDİ GÜN ÖNCE ÖĞRENCİ İŞLERİNE ONAYLATILMASI ZORUNLUDUR.  

5. FORMLARINI ZAMANINDA ONAYLATMAYAN ÖĞRENCİLERİN STAJ GİRİŞLERİ YAPILMAYACAKTIR.

 

NOT: a) Şehir dışındaki staj yerlerine gönderilecek formlarda mutlaka Dekan veya Müdür’ün ıslak imzası bulunmalıdır. Fotokopi gönderilemez.

b) Staj tarih aralığı belirlenirken dini bayram günleri dahil olmak üzere tüm resmi tatil günleri staj süresine dahil edilmemelidir. Aksi halde imzalar tamamlanmış olsa dahi staj formu kabul edilmeyecek ve yeniden işlem yapılması istenecektir.

c) Staj formlarının yetkili kişilerce onaylanması ve atılan imzalarda varsa kaşe, yoksa unvan,  ad ve soyadın mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

 

STAJ FORMLARI
 
 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 


• Mesleki Uygulama Formu SHMYO 

• Zorunlu Yaz Staj Formu SHMYO 

İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu

• Mesleki Uygulama Formu MYO 

Zorunlu Yaz Staj Formu MYO 

Not: Staj Defteri sayfalarında bulunan öğrenci staj sicil fişi ve stajyer öğrenci devam takip çizelgesi 2'şer adettir. Lütfen 2'şer adet çıktı alınmış bu sayfaların her birini kaşeletip imzalatınız.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

• Mesleki Uygulama Formu SBYO 

• Zorunlu Yaz Staj Formu SBYO 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

• Mesleki Uygulama Formu UBYO 

• Zorunlu Yaz Staj Formu UBYO 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi 

• Zorunlu Yaz Staj Formu MMF 

Güzel Sanatlar Fakültesi

• Zorunlu Yaz Staj Formu GSF 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Mesleki Uygulama Formu BESYO 

 
MESLEKİ UYGULAMA DOSYASI 


Zorunlu Yaz Stajı Defteri 


Müfredatında Zorunlu Yaz Stajı Bulunmayan Bölümler İçin Gönüllü Staj Formu