ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Arşiv

2021-22 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇİFT ANA DAL KONTENJANLARI
 
Çift Ana dal  

 
ÇİFT ANA DAL 
BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ OLAY
14 Haziran 2021 Pazartesi 25 Haziran 2021 Cuma Çift Ana Dal Programlarının ve Kontenjanlarının Rektörlüğe Bildirimi
  09 Temmuz 2021 Cuma    Çift Ana Dal Programlarına Öğrenci Kontenjanlarının İlanı
  12 Temmuz 2021 Pazartesi Çift Ana Dal Programlarına Başvuru Hakkı Kazanan Öğrencilerin Listesinin Birimlere Gönderilmesi
13 Temmuz 2021 Salı 30 Temmuz 2021 Cuma Çift Ana Dal Programlarına Başvuru Tarihleri
30 Temmuz 2021 Cuma 05 Ağustos 2021 Perşembe Çift Ana Dal Programlarına Kayıt Hakkı Kazanan Asıl ve Yedek Öğrencilerin Rektörlüğe Bildirilmesi 
  06 Ağustos 2021 Cuma Çift Ana Dal Programlarına Kayıt Hakkı Kazanan Asıl ve Yedek Öğrencilerin İlanı
06 Ağustos 2021 Cuma 12 Ağustos 2021 Perşembe Çift Ana Dal Programlarına Kayıt Hakkı Kazanan Asıl Öğrencilerin Kayıtları
13 Ağustos 2021 Cuma 16 Ağustos 2021 Pazartesi Çift Ana Dal Programlarına Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Öğrencilerin İlanı ve  Kayıtları

ÇİFT ANA DAL PROGRAMI 

ÇİFT ANA DAL KONTENJANLARI 

Uygulamalı Bilimler Fakültesi ÇAP Kontenjanları İçin tıklayınız  

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ÇAP Kontenjanları İçin tıklayınız 

Sağlık Bilimleri Fakültesi ÇAP Kontenjanları İçin tıklayınız

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ÇAP Kontenjanları İçin tıklayınız 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ÇAP Kontenjanları İçin tıklayınız 

Güzel Sanatlar Fakültesi ÇAP Kontenjanları İçin tıklayınız 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ÇAP Kontenjanları İçin tıklayınız 

İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu ÇAP Kontenjanları İçin tıklayınız 


Çift Ana dal Programı Başvuru Formu için tıklayınız 

Başvuru formu doldurarak imzalandıktan sonra aşağıda yer alan ilgili mail adresine öğrenci mail adresiniz ile başvuru tarihlerinde gönderilmelidir. Öğrenci mailinizi açmak için  tıklayınız
 
Başvuru sırasında başka bir belge talebi yapmanıza gerek yoktur.
Not döküm belgeniz ve programının ilgili sınıfında başarı sıralamanız (%20)  ilgili sekreterliklerce görüntülenebilecektir.
 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi mmf@gelisim.edu.tr
Sağlık Bilimleri Fakültesi sbf@gelisim.edu.tr
Güzel Sanatlar Fakültesi gsf@gelisim.edu.tr
Uygulamalı Bilimler Fakültesi ubf@gelisim.edu.tr
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu myo@gelisim.edu.tr
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu shmyo@gelisim.edu.tr
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi iisbf@gelisim.edu.tr
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu besyo@gelisim.edu.tr

 
Başvuru sırasında öğrenci en fazla üç çift ana dal programını tercih edebilir. Öğrenci tercih sırasına göre bir çift ana dal programına yerleştirilir.
 
Aynı anda birden fazla çift ana dal yapılamaz. Ancak, aynı anda bir çift ana dal ile bir yan dal yapılabilir.
 
Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal diploma programına öğrenci kabulünde öğrencinin yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
 
Öğrencilerin çift ana dal diploma programına kabul işlemi bölüm/program başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile tamamlanır. Çift ana dal programına kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından yapılır.
 
Çift ana dal diploma programında kayıtlı bir öğrenci, ana dal diploma programında kurum içi yatay geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında, çift ana dal diploma programına yatay geçiş yapabilir.
 
Çift ana dal yapacak öğrencilerin kontenjanı, ana dal diploma programındaki genel ağırlıklı not ortalaması 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olmak şartıyla, ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20 oranından az olmamak üzere üniversite senatosunca belirlenir.
 
Çift ana dal öğrencisi kabul edecek programların kontenjanları ve programlara hangi ana dal öğrencilerin başvurabileceği programların ilgili sınıfındaki başlangıç kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere Senato kararı ile belirlenir.
 
Çift ana dal yapacak öğrencilerin kontenjanı, ana dal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olmak şartıyla, ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20 oranından az olmamak üzere üniversite senatosunca belirlenir.
 
Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift ana dal yapılacak programların kontenjanları da programların kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere üniversite senatosunca belirlenir.
 
Çift Ana Dal Programına Başvuru Koşulları

Öğrenci çift ana dal diploma programına, ana dal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir. Ana dal önlisans diploma programlarında ise öğrenci en erken ikinci yarıyılın başında, en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
 
Çift ana dala başvuru anında ana dal diploma programındaki genel ağırlıklı not ortalaması 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olan ve ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’inde bulunan öğrenciler ikinci ana dal diloma programına başvurabilir.
 
Ana dal diploma programındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olan; ancak ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’ sinde yer almayan öğrencilerden çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere bir puana sahip olanlar da çift ana dal programına başvurabilirler.
 
Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift ana dal yapmak isteyen öğrencinin, bu Yönergede belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını da sağlamış olması gerekir.
  
Aynı adı taşıyan Türkçe öğretim yapılan programlar ile İngilizce öğretim yapılan programlar arasında çift ana dal başvurusu yapılamaz. Bu programlar arasında sadece yatay geçiş başvurusu yapılabilir.
 
Öğrencinin tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim veren bir programa başvurması halinde, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavından 100 puan üzerinden en az 70 veya Senatonun eşdeğer kabul ettiği ulusal/uluslararası sınavlardan eşdeğer bir puan alması gereklidir.
 
Yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrencinin, çift ana dal diploma programına başvurabilmesi için kayıt yaptırdığı lisans/önlisans programında en az bir yarıyıl öğrenim görmesi zorunludur. Fakat dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenci bir çift ana dal programına başvuruda bulunamaz.

 
Çift Ana Dal Programına başlamanız halinde sağlamanız gereken kriterler ve diğer tüm detaylar için İGÜ Çift Ana Dal Yönergesini okumak için tıklayınız

 5 Temmuz 2021 Pazartesi