ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Arşiv

ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNİN YAZ ÖĞRETİMİNDE, DERS ALMA VE DEVAM KOŞULLARI
  • Üniversitemiz öğrencileri için ders kayıtları OBİS üzerinden yapılacaktır. 
  • Öğrenciler öncelikle derslere OBİS üzerinden  ders seçimlerini yaparak akabinde ödemelerini gerçekleştireceklerdir. 
  • Ödemelerini ders kayıt süresi bitimine kadar yapmayan öğrencilerin ders kayıtları geçersiz sayılacaktır.
  • Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da sınavına girme hakkı elde edemediği, alıp da başarısız kaldığı veya genel not ortalaması (GANO)’sını yükseltmek amacı ile almak istediği dersleri alabilir.
  • Yaz öğretiminde bir öğrenci başka bir Yükseköğretim Kurumundan alınan dersler dahil en fazla 4 ders alabilir.
  • Geçerli mazereti (ölüm, hastalık, kaza gibi) ilgili Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenler hariç olmak üzere yaz öğretiminde ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme uygulanmaz. Dersi seçtiği halde devam etmeyen öğrencilere, dersin normal döneminde ki notu dikkate alınmadan FF harf notu verilerek sisteme işlenir.
  • Yaz öğretiminde üst sınıfa ait ders alınamaz.

2020-21 YAZ ÖĞRETİMİNDE AÇILACAK OLAN DERSLER için Tıklayınız

 
ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNİN YAZ ÖĞRETİMİNDE BAŞKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN DERS ALMA KOŞULLARI

Bir ders yaz öğretiminde açılamıyorsa, Senato tarafından belirlenen yaz öğretimine ilişkin usul ve esaslar kapsamında, ilgili dersin kredi ve içeriğinin eşdeğerliği bölüm başkanınca uygun görülmek ve yerel kredisi ilgili dersin yerel kredisinden az olmamak kaydı ve ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile başka bir üniversiteden alınabilir.
 
BAŞKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEMİZDEN DERS ALMASI


Başka yükseköğretim kurumlarında öğrenci olduğunu belgeleyen öğrenciler, Üniversitenin yaz öğretiminde açılan dersleri alabilirler. Seçilen ders kayıtları iptal edilemez;  Öğrenciler Öğrenci Belgesi ve 1 adet Fotoğraf ile ders kayıt tarihleri arasında Rektörlük Binası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır.

Başvuru formu için tıklayınız 


2020-21 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Öğretimi Takvimi
 
Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Olay
07 Temmuz 2021 Çarşamba 26 Temmuz 2021 Pazertesi DERS KAYITLARININ YAPILMASI (ONLINE)
26 Temmuz 2021 Pazartesi 26 Temmuz 2021 Pazartesi DERSLERİN BAŞLAMASI
26 Temmuz 2021 Pazartesi 02 Ağustos 2021 Pazartesi Ara Sınav Tarihlerinin İlanı
16 Ağustos 2021 Pazartesi 21 Ağustos 2021 Cumartesi Ara Sınavlar
16 Ağustos 2021 Pazartesi 03 Eylül 2021 Cuma Ara Sınav Sonuçlarının İlanı
23 Ağustos 2021 Pazartesi 31 Ağustos 2021 Salı Final Sınav Tarihlerinin İlanı
11 Eylül 2021 Cumartesi 11 Eylül 2021 Cumartesi DERSLERİN SONA ERMESİ
12 Eylül 2021 Pazar 12 Eylül 2021 Pazar Yaz Öğretimi İçin Ödev, Kısa Sınav vb Faaliyetlerin Sisteme Girilmesi (Gece Saat 24.00 de Sistem kapanacak ve Bu Saatten Sonra Not Girişi Yapılamayacak ve Girilen Notlar Kaldırılamayacaktır)
12 Eylül 2021 Pazar 12 Eylül 2021 Pazar Yaz Öğretimi İçin Devamsızlıkların Sisteme Girilmesi (Gece Saat 24.00 de Sistem kapanacak ve Bu Saatten Sonra Devamsızlık Girişi Yapılamayacak ve Girilen Devamsızlıklar Kaldırılamayacaktır)
13 Eylül 2021 Pazartesi 19 Eylül 2021 Pazar Final Sınavları
13 Eylül 2021 Pazartesi 22 Eylül 2021 Çarşamba Final Sınav Sonuçlarının İlanı
20 Eylül 2021 Pazartesi 23 Eylül 2021 Perşembe Mezuniyet Aşamasındaki Öğrenciler İçin Tek Ders Sınavı veya Not Yükseltme Sınavları Başvuru Tarihleri
24 Eylül 2021 Cuma 24 Eylül 2021 Cuma Mezuniyet Aşamasındaki Not Yükseltme veya Tek Ders Sınavları
 
 
 
 
T.C.
İstanbul Gelişim Üniversitesi
2020-2021
Eğitim Öğretim Yılı Yaz Öğretimi Ücret Tablosu
Üniversitemiz T.C. Uyruklu Öğrencileri için; Ders Başına Yaz Öğretimi Ücreti 500 TL
Üniversitemiz Hazırlık Sınıfı Öğrencileri için; Tüm Hazırlık Sınıfı Dersleri Yaz Öğretimi Ücreti 500 TL
Başka Yükseköğretim Kurumu T.C Uyruklu Öğrencileri için; Kredi Başı Yaz Öğretimi Ücreti 800 TL
Üniversitemiz Uzatan Öğrencileri için; Kredi Başı Yaz Öğretimi Ücreti 400 TL
Üniversitemiz Uzatan Öğrencileri için; Staj Ücreti (3 Kredi) 1200 TL
 
Üniversitemiz Yabancı Uyruklu Öğrencileri için; Ders Başına Yaz Öğretimi Ücreti 100 USD
Üniversitemiz Yabancı Uyruklu Hazırlık Sınıfı Öğrencileri için ; Tüm Hazırlık Sınıfı Dersleri Yaz Öğretimi Ücreti 100 USD
Başka Yükseköğretim Kurumu Yabancı Uyruklu Öğrencileri için; Kredi Başı Yaz Öğretimi Ücreti 100 USD
Üniversitemiz Uzatan  Yabancı Uyruklu  Öğrencileri için; Kredi Başı Yaz Öğretimi Ücreti 50 USD
Üniversitemiz Uzatan  Yabancı Uyruklu Öğrencileri için; Staj Ücreti (3 Kredi) 150 USD
 
NOT: Yaz öğretimi ücretleri OBİS üzerinden kredi kartı ile tek çekim, 3 taksit şeklinde veya Üniversitemiz muhasebe birimine bizzat müracaat ederek ödenebilecektir.
Yaz öğretimi için Havale ve EFT yöntemi ile ödeme kabul edilmeyecektir.


5 Temmuz 2021 Pazartesi