ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Arşiv


ÇAP kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin kayıtları online yapılacaktır.
Asıl Aday Kayıt işlemleri için öğrencilerimizin OBİS sisteminde kayıtlı aktif cep numaralarına SMS gönderilecek ve 10 Ağustos 2020 Pazartesi - 13 Ağustos 2020 Perşembe tarihleri arasında öğrenci numaralı mail adreslerinden kayıt onay maili istenecektir. 13 Ağustos 2020 Perşembe saat 23:59’a kadar onay maili göndermeyen asıl adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacak ve yerine yedek adaylar için 14 Ağustos 2020 Cuma – 15 Ağustos 2020 Cumartesi kayıt yapılabilecektir. Kayıt hakkı kazanan yedek adaylara SMS gönderilecek ve 14 Ağustos 2020 Cuma – 15 Ağustos 2020 Cumartesi tarihleri arasında öğrenci numaralı mail adreslerinden kayıt onay maili istenecektir.
SMS bilgilendirmesi yapılacağından sistemde kayıtlı numaranız güncel değilse OBİS üzerinden cep telefon numaranızı güncellemeniz gerekmektedir. OBİS i kapalı olan öğrencilerin oidb@gelisim.edu.tr adresine ulaşarak telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.  
Kayıt hakkı kazanan öğrencilere kayıt onay formu öğrenci numaralı mail adreslerinden gönderilecek ve aynı mail adresinden dönüş istenecektir. Eğer öğrenci numaralı üniversite mail adresinizi bilmiyorsanız veya şifrenizi unutmuşsanız bilgi almak için buraya tıklayarak bilgi alabilirsiniz.


SHMYO ÇAP SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ


SBYO ÇAP SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

UBYO ÇAP SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GSF ÇAP SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ


İİSBF ÇAP SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MMF ÇAP SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MYO ÇAP SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BESYO ÇAP SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerin, dersler ile ilgili intibak işlemleri intibak komisyonlarınca hazırlanır ve ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrenci işleri daire başkanlığına bildirilir.
  • İntibak işleminde öğrencinin, anadal diploma programı ile çift anadal programının tüm yarıyıllarındaki ders planları yan yana iki sütün halinde karşılaştırılarak, öğrencinin çift anadal programında muaf tutulacağı, çift anadal programı süresince alacağı tüm dersler belirlenir. Çift anadal intibak işlemlerinde öğrencinin anadal diploma programındaki sınıf ve yarıyılı esas alınır.
  • Anadal ve çift anadal programlarının öğretim planında belirtilmeyen fakat zorunlu olan bir staj varsa bu stajların nasıl yapılacağı veya nasıl intibak ettirileceği intibak formunda belirtilir.
  • Öğrencinin çift anadal sırasında anadalından alacağı zorunlu ve seçmeli dersler (Sosyal Seçmeli, Bölüm Dışı Seçmeli, Teknik Seçmeli gibi) alınmamış olsa bile eğer çift anadal programına sayılacaksa intibak programı sırasında bu durumlar açıkça belirtilir. Öğrencinin çift anadala başladığı sırada yapılan intibak programı, çift anadal öğretimi süresince takip edilir. Öğrencinin çift anadal öğrenimi sırasında Rektörlük onayı olmadıkça ilk yapılan intibak programında bir değişiklik yapılamaz.
  • Öğrenci çift anadal programında aldığı bir dersi hiçbir şekilde anadal programındaki bir derse eşdeğer olarak saydıramaz. Öğrencinin anadal programındaki tüm dersleri kendi anadalından alması gerekir.
  • Çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin bu programları tamamlayabilmeleri için, intibak işlemlerine göre çift anadal programında alması gereken tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması gerekir.
  • Bir yarıyılda  öğrencinin anadal  ve çift anadal programında alacağı toplam ders yükü 60 AKTS ‘yi aşamaz. Öğrenci öncelikle alt yarıyıl ve sınftaki dersleri almak zorundadır ve haftalık ders programlarında çakışan derslere kayıt yaptıramaz.


6 Ağustos 2020 Perşembe