ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Arşiv

2020-21 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇAP ve YAN DAL KONTENJANLARI
 
Çift Anadal - Yan Dal Takvimi

 
ÇİFT ANADAL -  YANDAL İŞLEMLERİ
BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ OLAY
15 Haziran 2020 Pazartesi 26 Haziran 2020 Cuma Çift Anadal - Yan Dal Programlarının ve Kontenjanlarının Rektörlüğe Bildirimi
  13 Temmuz 2020 Pazartesi   Çift Anadal - Yan Dal Programlarına Öğrenci Kontenjanlarının İlanı
  13 Temmuz 2020 Pazartesi Çift Anadal  Programlarına Başvuru Hakkı Kazanan Öğrencilerin Listesinin Birimlere Gönderilmesi
14 Temmuz 2020 Salı 24 Temmuz 2020 Cuma Çift Anadal - Yan Dal Programlarına Başvuru Tarihleri
24 Temmuz 2020 Cuma 30 Temmuz 2020 Perşembe Çift Anadal-Yan Dal  Programlarına Kayıt Hakkı Kazanan Asıl ve Yedek Öğrencilerin Rektörlüğe Bildirilmesi 
  6 Ağustos 2020 Perşembe Çift Anadal-Yan Dal Programlarına Kayıt Hakkı Kazanan Asıl ve Yedek Öğrencilerin İlanı
6 Ağustos 2020 Perşembe 13 Ağustos 2020 Perşembe Çift Anadal - Yan Dal Programlarına Kayıt Hakkı Kazanan Asıl Öğrencilerin Kayıtları
14 Ağustos 2020 Cuma 15 Ağustos 2020 Cumartesi Çift Anadal - Yan Dal Programlarına Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Öğrencilerin İlanı ve  Kayıtları

ÇİFT ANADAL PROGRAMI 

ÇİFT ANADAL KONTENJANLARI

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ÇAP Kontenjanları İçin Tıklayınız 

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ÇAP Kontenjanları İçin Tıklayınız

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ÇAP Kontenjanları İçin 
Tıklayınız 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ÇAP Kontenjanları İçin Tıklayınız

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ÇAP Kontenjanları İçin Tıklayınız

Güzel Sanatlar Fakültesi ÇAP Kontenjanları İçin Tıklayınız Tıklayınız

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ÇAP Kontenjanları İçin 
Tıklayınız 

İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu ÇAP Kontenjanları İçin Tıklayınız


Çift Anadal Programı Başvuru Formu için tıklayınız 

Başvuru Formu doldurarak imzalandıktan sonra aşağıda yer alan ilgili mail adresine öğrenci kartı fotoğrafı ile başvuru tarihlerinde gönderilmelidir.
 
Başvuru sırasında başka bir belge talebi yapmanıza gerek yoktur.
Not döküm belgeniz ve programının ilgili sınıfında başarı sıralamanız (%20)  ilgili sekreterliklerce görüntülenebilecektir.
 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi mmf@gelisim.edu.tr
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu sbyo@gelisim.edu.tr
Güzel Sanatlar Fakültesi gsf@gelisim.edu.tr
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ubyo@gelisim.edu.tr
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu myo@gelisim.edu.tr
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu shmyo@gelisim.edu.tr
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi iisbf@gelisim.edu.tr
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu besyo@gelisim.edu.tr

 
Başvuru sırasında öğrenci en fazla üç çift anadal programını tercih edebilir. Öğrenci tercih sırasına göre bir çift anadal programına yerleştirilir.
 
Aynı anda birden fazla çift anadal yapılamaz. Ancak, aynı anda bir çift anadal ile bir yan dal yapılabilir.
 
Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde öğrencinin yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
 
Öğrencilerin çift anadal diploma programına kabul işlemi bölüm/program başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile tamamlanır. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından yapılır.
 
Çift anadal diploma programında kayıtlı bir öğrenci, anadal diploma programında kurum içi yatay geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında, çift anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.
 
Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal diploma programındaki genel ağırlıklı not ortalaması 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olmak şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20 oranından az olmamak üzere üniversite senatosunca belirlenir.
 
Çift anadal öğrencisi kabul edecek programların kontenjanları ve programlara hangi anadal öğrencilerin başvurabileceği programların ilgili sınıfındaki başlangıç kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere Senato kararı ile belirlenir.
 
Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olmak şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20 oranından az olmamak üzere üniversite senatosunca belirlenir.
 
Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal yapılacak programların kontenjanları da programların kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere üniversite senatosunca belirlenir.
 
Çift Anadal Programına Başvuru Koşulları

Öğrenci çift anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir. Anadal önlisans diploma programlarında ise öğrenci en erken ikinci yarıyılın başında, en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
 
Çift anadala başvuru anında anadal diploma programındaki genel ağırlıklı not ortalaması 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’inde bulunan öğrenciler ikinci anadal diloma programına başvurabilir.
 
Anadal diploma programındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olan; ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’ sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere bir puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.
 
Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, bu Yönergede belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını da sağlamış olması gerekir.
  
Aynı adı taşıyan Türkçe öğretim yapılan programlar ile  İngilizce öğretim yapılan programlar arasında çift anadal başvurusu yapılamaz. Bu programlar arasında sadece yatay geçiş başvurusu yapılabilir.
 
Öğrencinin tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim veren bir programa başvurması halinde, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavından 100 puan üzerinden en az 70 veya Senatonun eşdeğer kabul ettiği ulusal/uluslararası sınavlardan eşdeğer bir puan alması gereklidir.
 
Yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrencinin, çift anadal diploma programına başvurabilmesi için kayıt yaptırdığı lisans/önlisans programında en az bir yarıyıl öğrenim görmesi zorunludur. Fakat dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenci bir çift anadal programına başvuruda bulunamaz.

 
Çift Anadal Programına başlamanız halinde sağlamanız gereken kriterler ve diğer tüm detaylar için İGÜ Çift Anadal Yönergesini okumak için tıklayınız

 

YAN DAL PROGRAMI

Yan Dal Programı Başvuru Formu için tıklayınız

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu YANDAL Kontenjanı İçin Tıklayınız

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu YANDAL Müfredatı İçin Tıklayınız

UBYO Gastronomi Yandal Müfredatı İçin Tıklayınız

İİSBF Uluslararası Ticaret Yandal Müfredatı İçin Tıklayınız 

İİSBF Uluslararası İşletmecilik Ticaret Yandal Müfredatı İçin Tıklayınız

İİSBF Türk Dili ve Edebiyatı Yandal Müfredatı İçin Tıklayınız

İİSBF Sosyoloji Yandal Müfredatı İçin Tıklayınız

İİSBF Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Müfredatı İçin Tıklayınız

İİSBF Psikoloji Yandal Müfredatı İçin Tıklayınız

İİSBF İşletme Yandal Müfredatı İçin Tıklayınız


Yan Dal Programına Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları

Yan dal öğrencisi kabul edecek lisans programlarının Üniversite Senatosunca belirlenen kontenjanları ilgili yarıyıl başlangıcından en az otuz gün önce üniversite web sayfasında ilan edilir.

Öğrenci, duyurulmuş olan yan dal programına anadal lisans programının en erken 3. yarıyıl ve en geç 6. yarıyıl başında başvurabilir.

Öğrencinin yan dal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programında yer alan tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması ve bir disiplin cezası almamış olması gerekir.

Öğrencinin yan dal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki anadalında genel ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 65 (2.50/4.00) olması gerekir.

Yan dal programına başvurular akademik takvimde belirtilen tarihte, başvuru formu ve not belgesi ile yan dal yapılacak bölüm başkanlığına yapılır.

Başvuru sırasında öğrenci en fazla üç yan dal programını tercih edebilir. Öğrenci tercih sırasına göre bir yan dal programına yerleştirilir. Aynı anda birden fazla yan dal yapılamaz. Ancak, aynı anda yan dal programı ile bir çift anadal yapılabilir.

Kabul işlemi başvurulan bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla tamamlanır.

Daha detaylı bilgi için İGÜ Yan Dal Yönergesi için tıklayınız

9 Temmuz 2020 Perşembe