ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Arşiv

ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNİN
YAZ ÖĞRETİMİNDE, DERS ALMA VE DEVAM KOŞULLARI


 • Üniversitemiz öğrencileri için ders kayıtları OBİS üzerinden yapılacaktır. 
 • Öğrenciler öncelikle derslere OBİS üzerinden  ders seçimlerini yaparak akabinde ödemelerini gerçekleştireceklerdir. 
 • Ödemelerini ders kayıt süresi bitimine kadar yapmayan öğrencilerin ders kayıtları geçersiz sayılacaktır.

T.C.
İstanbul Gelişim Üniversitesi
2019-2020
Eğitim Öğretim Yılı Yaz Öğretimi Ücret Tablosu
Üniversitemiz T.C. Uyruklu Öğrencileri için;
Ders Başına Yaz Öğretimi Ücreti
250, - TL
Üniversitemiz Hazırlık Sınıfı Öğrencileri için;
Tüm Hazırlık Sınıfı Dersleri Yaz Öğretimi Ücreti
250, - TL
Üniversitemiz Uzatan Öğrencileri için;
Kredi Başı Yaz Öğretimi Ücreti
300, - TL
 
Başka Yükseköğretim Kurumu T.C Uyruklu Öğrencileri için;
Kredi Başı Yaz Öğretimi Ücreti
600, - TL
 
Üniversitemiz Yabancı Uyruklu Öğrencileri için;
Ders Başına Yaz Öğretimi Ücreti
70, - USD
Başka Yükseköğretim Kurumu Yabancı Uyruklu Öğrencileri için;
Kredi Başı Yaz Öğretimi Ücreti
100, - USD
 
 


 • Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da sınavına girme hakkı elde edemediği, alıp da başarısız kaldığı veya genel not ortalaması (GANO)’sını yükseltmek amacı ile almak istediği dersleri alabilir.
 •  
 • Yaz öğretiminde bir öğrenci başka bir Yükseköğretim Kurumundan alınan dersler dahil en fazla 4 ders alabilir.
 •  
 • Geçerli mazereti (ölüm, hastalık, kaza gibi) ilgili Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenler hariç olmak üzere yaz öğretiminde ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme uygulanmaz. Dersi seçtiği halde devam etmeyen öğrencilere, dersin normal döneminde ki notu dikkate alınmadan FF harf notu verilerek sisteme işlenir.
 •  
 •  
 • Yaz öğretiminde Üst Sınıfa Ait Ders Alma;
 • Alt yarıyıla ait tüm derslerinden başarılı, GANO’su 3.00 veya üstünde olan öğrenciler 1 ders, GANO’su 3.50 veya üstünde olan öğrenciler 2 ders alabilir. Ders almak isteyen öğrencilerin ders kayıt süresinde sekreterliklerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 2019-20 eğitim öğretim yılı güz veya bahar yarıyılında belirtilen sayıda üst sınıfa ait ders alan öğrenciler yaz öğretiminde üst sınıftan ders alamazlar.


 

 2019-2020 YAZ OKULUNDA AÇILMASI MUHTEMEL OLAN DERSLER için tıklayınız

 
 

ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNİN
YAZ ÖĞRETİMİNDE BAŞKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN DERS ALMA KOŞULLARI


Bir ders yaz okulunda açılamıyorsa, Senato tarafından belirlenen yaz okuluna ilişkin usul ve esaslar kapsamında, ilgili dersin kredi ve içeriğinin eşdeğerliği bölüm başkanınca uygun görülmek ve yerel kredisi ilgili dersin yerel kredisinden az olmamak kaydı ve ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile başka bir üniversiteden alınabilir.
Başka bir yükseköğretim kurumundan ders alacak Üniversitemiz öğrencilerinin Yaz Okulu ile İlgili Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı gereği; öğrencinin ilgili yılda üniversitenin programının taban puanından daha yüksek bir programın verildiği üniversiteden yaz öğretiminde ders alması durumunda alınan bu derslerin üniversite tarafından kabul edilmesine karar verilmiştir. (KARAR.2014.21)
 
BAŞKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEMİZDEN DERS ALMASI

Başka yükseköğretim kurumlarında öğrenci olduğunu belgeleyen öğrenciler, Üniversitenin yaz öğretiminde açılan dersleri alabilirler. Seçilen ders kayıtları iptal edilemez;  ancak kişi sayısını sağlamadığı için açılmayan derslere kayıt olan ve ücret yatıran öğrencilerin ders kaydı iptal edilerek, ücretleri geri iade edilebilir.
Öğrenciler Öğrenci Belgesi ve 1 adet Fotoğraf ile 13.07.2020 – 16.07.2020 tarihleri arasında Rektörlük Binası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır.
Başvuru formu için tıklayınız 


2019-2020 YAZ ÖĞRETİMİ
 
BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ AÇIKLAMA
13 Temmuz 2020 Pazartesi 15 Temmuz 2020 Çarşamba DERS KAYITLARI (ONLINE)
  16 Temmuz 2020 Perşembe Kapatılan Derslerin İlanı.
AÇIKLAMA: Derse kayıtlı öğrenci sayısı 10 öğrenciden az olduğunda ders kapatılır.
16 Temmuz 2020 Perşembe 17 Temmuz 2020 Cuma Kapatılan derslerin yerine ders eklemek.
17 Temmuz 2020 Cuma 04 Eylül 2020 Cuma DERSLERİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ
( 3 Ağustos 2020  Pazartesi günü dersi 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü telafi edilecektir.)
10 Ağustos 2020 Pazartesi 16 Ağustos 2020 Pazar ARA SINAVLAR VE DERSLER
AÇIKLAMA: Arasınavlar ONLINE olarak çoktan seçmeli sınav türünde tek oturumda yapılacaktır ve arasınav haftasında derslere devam edecektir.
17 Ağustos 2020 Pazartesi 21 Ağustos 2020 Cuma Arasınav sonuçlarının LMS ve OBİS üzerinden ilanı
  04 Eylül 2020 Cuma DERSLERİN SONA ERME TARİHİ
10 Ağustos 2020 Pazartesi 04 Eylül 2020 Cuma Ödev, Kısa Sınav, Lab. gibi faaliyetlerin PERSİS'e girilmesi
05 Eylül 2020 Cumartesi 08 Eylül 2020 Salı FİNAL SINAVLARI  (Online)
09 Eylül 2020 Çarşamba 11 Eylül 2020  Cuma Final sınav sonuçlarının ilanı
11 Eylül 2020  Cuma 14 Eylül 2020  Pazartesi Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler için TEK DERS veya NOT YÜKSELTME SINAVI başvuruları
  18 Eylül 2020 Cuma TEK DERS veya NOT YÜKSELTME SINAVLARI


9 Temmuz 2020 Perşembe