ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2018 - 2019 Eğitim Öğretim Yılı DGS Kayıt İçin Gerekli Evraklar

Arşiv

2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı DGS Kayıt İçin Gerekli Evraklar
 
1.Lise Diplomasının Aslı (Noter onaylı ya da "aslı gibidir" nüshaları kabul EDİLMEYECEKTİR.)
Lise diplomasını kaybeden öğrenciler mezun olduğu liseden alacakları onaylı (Islak İmzalı ve Mühürlü) KAYIP belgesi ile işlem yaptırabilirler.
2.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3.İkametgah Belgesi (Muhtarlıktan veya e-devlet’ ten alınabilir.)
4.2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.)
5.ÖSYS Sonuç Belgesi
6.Muhasebeden Onaylanmış Ödeme Planı veya Tahsilat Makbuzu
8.Başka bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler, aynı düzeyde (lisans-lisans, ön lisans-ön lisans) örgün yükseköğretim programlarına kayıt yaptıramayacak; ancak örgün eğitimle beraber açık öğretim ile uzaktan eğitim programlarına kayıt yaptırılabilecektir. Bu şekilde başka bir yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı olan ve lise diplomasının aslı ilgili yükseköğretim kurumunda olan öğrenciler LİSE DİPLOMASININ KURUM KAŞELİ ASLI GİBİDİR FOTOKOPİSİ ve ÖĞRENCİ BELGESİ (edevlet’ ten alınabilir) ile müracaat edebilirler.
9.Önlisans Diploması Aslı veya Geçici Mezuniyet Belgesi
2018 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2018 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 05/09/2018 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur
10.Not Döküm Belgesi (Transkript)
11.Ders İçerikleri
 
ÖZEL KOŞUL İSTEYEN PROGRAMLARIMIZ İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
HAVACILIK YÖNETİMİ Lisans Programı
1) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam
teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak.
- Raporda işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs belirtilmelidir.
- Raporun üzerinde “Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu
bulunmamaktadır.” ifadesi bulunmalıdır.
2) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
UÇAK GÖVDE-MOTOR / UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM Lisans Programı
1) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam
teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak.
- Raporda renk körlüğü, görme kaybı/eksikliği, işitme kaybı/eksikliği vs belirtilmelidir.
- Raporun üzerinde “Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu
bulunmamaktadır.” ifadesi bulunmalıdır.
2) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
 21 Eylül 2018 Cuma