ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ÇAP ve YANDAL Kontenjanları Hk.

Arşiv

2019-2020 EĞITIM ÖĞRETIM YILI GÜZ YARIYILI ÇAP ve YANDAL KONTENJANLARI
 
Çift Anadal - Yandal Programları için başvurular 28 Haziran 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili sekreterliklere yapılabilecektir. 
Kayıt Tarihleri
Çift Anadal - Yandal Programlarına Kayıt Hakkı Kazanan ASIL Öğrencilerin
KAYIT TARİHLERİ: 08 Temmuz 2019 Pazartesi - 12 Temmuz 2019 Cuma
 
Çift Anadal - Yandal Programlarına Kayıt Hakkı Kazanan YEDEK Öğrencilerin
İlanı ve KAYIT TARİHLERİ: 16 Temmuz 2019 Salı - 18 Temmuz 2019

Öğrenciler kayıt işlemleri için Rektörlük Öğrenci İşlerine şahsen başvuru yapacaklardır.

ÇİFT ANADAL PROGRAMI 
 
Çift Anadal Programı Başvuru Formu için tıklayınız  

Çift Anadal Programı Öğrenci Kontenjanları 
 
Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal diploma programındaki genel ağırlıklı not ortalaması 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olmak şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20 oranından az olmamak üzere Üniversite Senatosunca belirlenir.
 
Çift anadal yapılacak programların kontenjanları, programların ilgili sınıfındaki başlangıç kontenjanlarının %20’sinden az olmamak üzere, Senato kararı ile belirlenir. 
 
Hukuk, tıp, sağlık programları, mühendislik ve mimarlık programları için belirlenen kontenjanlar sadece bu fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekolulu programlarına kayıtlı olan öğrenciler için ilan edilir.
 
 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ÇAP Kontenjanları İçin Tıklayınız

 
Güzel Sanatlar Fakültesi ÇAP Kontenjanları İçin Tıklayınız

 
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ÇAP Kontenjanları İçin Tıklayınız


Mühendislik Mimarlık Fakültesi ÇAP Kontenjanları İçin Tıklayınız

 
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu ÇAP Kontenjanları İçin Tıklayınız

 
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ÇAP Kontenjanları İçin Tıklayınız

 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ÇAP Kontenjanları İçin Tıklayınız

 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ÇAP Kontenjanları İçin Tıklayınız 
 

Çift Anadal Programına Başvuru Koşulları
 
Öğrenci çift anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir. Anadal önlisans diploma programlarında ise öğrenci en erken ikinci yarıyılın başında, en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
 
Hukuk, tıp, sağlık programları, mühendislik ve mimarlık çift anadal programlarına başka fakülte veya yüksekokul lisans diploma programlarından çift anadal için başvuru yapılamaz ama bu fakülte ve yüksekokulun öğrencileri başka fakülte ve yüksekokulların çift anadal programlarına başvurabilir.
 
Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans/önlisans programında yer alan tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış ve bir disiplin cezası almamış olması gerekir.
 
Başvurusu sırasındaki anadal genel ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında  kayıt olduğu yıl itibariyle başarı sıralamasında ilk % 20 içinde bulunması gerekir.
 
Anadal diploma programındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olan; ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’ sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere bir puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.
 
Aynı adı taşıyan Türkçe öğretim yapılan programlar ile  İngilizce öğretim yapılan programlar arasında çift anadal başvurusu yapılamaz. Bu programlar arasında sadece yatay geçiş başvurusu yapılabilir.
 
Öğrencinin tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim veren bir programa başvurması halinde, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavından 100 puan üzerinden en az 70 veya Senatonun eşdeğer kabul ettiği ulusal/uluslararası sınavlardan eşdeğer bir puan alması gereklidir.
 
Yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrencinin, çift anadal diploma programına başvurabilmesi için kayıt yaptırdığı lisans/önlisans programında en az bir yarıyıl öğrenim görmesi zorunludur. Fakat dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenci bir çift anadal programına başvuruda bulunamaz.
 
Çift Anadal Programına Kabul ve Kayıt Koşulları
 Çift anadal başvurusu için gerekli koşulları sağlayan öğrenciler, başvurularını akademik takvimde belirtilen tarihlerde; başvuru formu ve not döküm belgesi ile birlikte ilgili dekanlık veya müdürlüğe yapar.
 
Başvuru sırasında öğrenci en fazla üç çift anadal programını tercih edebilir. Öğrenci tercih sırasına göre bir çift anadal programına yerleştirilir.
 
Aynı anda birden fazla çift anadal yapılamaz. Ancak, aynı anda bir çift anadal ile bir yandal yapılabilir.
 
Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde öğrencinin yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
 
Öğrencilerin çift anadal diploma programına kabul işlemi bölüm/program başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile tamamlanır. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından yapılır.
 
Çift anadal diploma programında kayıtlı bir öğrenci, anadal diploma programında kurum içi yatay geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında, çift anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.
 
Daha detaylı bilgi için İGÜ Çift Anadal Yönergesi için tıklayınız
 
YANDAL PROGRAMI

Yandal Programı Başvuru Formu için  tıklayınız

Yandal Programına Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları
Yandal öğrencisi kabul edecek lisans programlarının Üniversite Senatosunca belirlenen kontenjanları ilgili yarıyıl başlangıcından en az otuz gün önce üniversite web sayfasında ilan edilir.

Öğrenci, duyurulmuş olan yandal programına anadal lisans programının en erken 3. yarıyıl ve en geç 6. yarıyıl başında başvurabilir.

Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programında yer alan tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması ve bir disiplin cezası almamış olması gerekir.

Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki anadalında genel ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 65 (2.50/4.00) olması gerekir.

Yandal programına başvurular akademik takvimde belirtilen tarihte, başvuru formu ve not belgesi ile yandal yapılacak bölüm başkanlığına yapılır.

Başvuru sırasında öğrenci en fazla üç yandal programını tercih edebilir. Öğrenci tercih sırasına göre bir yandal programına yerleştirilir. Aynı anda birden fazla yandal yapılamaz. Ancak, aynı anda yandal programı ile bir çift anadal yapılabilir.

Kabul işlemi başvurulan bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla tamamlanır.

Daha detaylı bilgi için İGÜ Yandal Yönergesi için tıklayınız

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ  
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YANDAL PROGRAMLARI ve  KONTENJANLARI  
FAKÜLTE / YÜKSEKOKULU BÖLÜM KONTENJAN SAYISI  
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ 8 Müfredat İçin Tıklayınız
PSİKOLOJİ 17 Müfredat İçin Tıklayınız
EKONOMİ VE FİNANS 5 Müfredat İçin Tıklayınız
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 6 Müfredat İçin Tıklayınız
ULUSLARARASI TİCARET 10 Müfredat İçin Tıklayınız
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET  6 Müfredat İçin Tıklayınız
İŞLETME 8 Müfredat İçin Tıklayınız
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 10 Müfredat İçin Tıklayınız
       
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 5 Müfredat İçin Tıklayınız
       
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK ve SİGORTACILIK 5 Müfredat İçin Tıklayınız
     


13 Haziran 2019 Perşembe