ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Arşiv

 AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURAN
İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU ve SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNE DUYURU
 
       Sevgili Öğrenciler,
        Azami öğrenim süresi dolan öğrenciler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. Maddesi (c) bendi gereğince öğrencilik haklarından yararlanmaksızın aşağıdaki haklardan yararlanabilirler. İlgili öğrencilerin başvuruyu yapmamaları halinde kayıtları silenecektir.
        Bilgilerinize sunulur.

 1. Ek Sınav Hakkı:
 1. Devam şartını yerine getirdiğiniz halde başarısız olduğunuz tüm dersler için iki ek sınav hakkı verilecektir. Bu ek sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler 3 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar sınav hakkını kullanmak istedikleri derslere ilişkin Müdürlüklerine yazılı olarak başvuru yapmaları halinde sınav hakkını kullanabileceklerdir. 
 2. Sınavına başvurduğunuz her bir dersin her bir sınavı için kredi/saat başına 300 TL ödenmesi gerekmektedir.
 3. Tüm derslerini almış, başarmış sadece stajı kalmış öğrenciler staj ücretini ödemesi koşulu ile stajlarını tamamlayarak mezun olabileceklerdir.
 4. Ek sınav takvimi OBİS (Öğrenci Bilgi Sistemi) ve Üniversite web sayfasında duyurulacaktır.
 5. Birinci ek sınavdan başarısız olan öğrenciler ikinci ek sınav hakkını da kullanmak istediklerinde yazılı olarak dilekçe ile başvurmak ve sınav ücretini yatırmak zorundadır. İkinci ek sınav duyurusu OBİS (Öğrenci Bilgi Sistemi) ve Üniversite web sayfasında duyurulacaktır.
 
 1. Derslere Devam Hakkı:
 1. Devam şartı yerine getirilmemiş olan; uygulamalı, uygulaması olan, daha önce hiç alınmamış tüm derslere GANO koşulu aranmaksızın ders kaydı yapılabilecektir.
 2. Kayıt yaptırılan her bir ders için kredi/saat başına 300 TL ödenmesi gerekmektedir.
 3. Derslerin açılacağı yarıyıla göre dilekçe ile başvurmak koşulu ile ders kaydı yaptırılabilir.
 4. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılı ders kayıtları için 9 Kasım 2018 Cuma günü saat 17:00’a kadar ilgili Müdürlüklere başvurulabilir.
 5. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı bahar ders kayıtları için akademik takvimde ilan edilen ders kayıt süresi esas alınacaktır. 


30 Ekim 2018 Salı